MARC PARROT

contacte@marcparrot.cat


CONTRACTACIÓ

jordi@batall.com


PREMSA

xavi@u98music.cat


MANAGEMENT i CONTRACTACIÓ FAMILIARS

marcparrot@unpictured.es